Hjem 2020

Arkiver

Forskningsprosjektets rammebetingelser

Alt koster penger, alt tar tid og du må beherske de fremgangsmåtene og metodene du velger å benytte.

Situasjonsanalyse

En analyse av virksomhetens markedssystem og arbeidsbetingelser, med det mål å finne sterke/svake sider, samt muligheter og trusler i omgivelsene.

Forskningskompetanse

Å prøve ut metoder og teorier man ikke behersker kan fort gi katastrofale følger for forskningsresultatet.

Tidsplan

For at prosjektet skal holde seg innenfor den avsatte tidsrammen, er det påkrevd at det utarbeides en tidsplan.

Forskningsbudsjett

For å få en oversikt over hvor mye penger analysen trenger må du utvikle et budsjett. Dvs. en økonomisk handlingsplan.

Etiske retningslinjer for forskning

Prinsipper, regler og retningslinjer for etisk riktig forskning. En gjennomgang av de viktigste retningslinjene.