Markedets livssyklus

Alle produkter og da også deres bransjer og markeder har livssyklus som kan deles inn i relativt like faser

Kjedesamarbeid

Samarbeid skjer både horisontalt og vertikalt for å oppnå stordriftsfordeler. Vi ser her på de vanligste kjedeformene og fordelene.

Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon

Kjedesamarbeid skjer både horisontalt og vertikalt i distribusjonsleddet, og blant alle former for kjedesamarbeid.

Filialforetak (kjede-eide filialer/egne utsalgssteder)

Med filialforetak menes det at kjeden selv eier og drifter den lokale avdelingen og ansetter sentralt det personalet som er nødvendig.

Franchisegiver

Franchisegiveren er den som eier produktet, konseptet, merkevaren og den som bygger ut franchisesystemet