Hjem 2019

Arkiver

Layout og designprinsipper

Layout kalles utnytting av en bestemt flate med riktig fordeling av sidens elementer. Vi går her igjennom designprinsippene

Farge og fargelære

Farger er ett av de sterkeste virkemidlene vi har. Som uttrykksmiddel brukes farger på forskjellige måter i billedkunst, arkitektur, klær og reklame.

Fargespråket og fargebruk

Hvilke farger som skal inngå i virksomhetens visuelle profil er en av de viktigste beslutningene som må fattes når stilmanualen skal utarbeides.

Formgivning og formteori

En gjennomgang av hva formgivning er, de viktigste prinsippene og hva som skaper en form.

Formgivning og rom, volum, dybde og 3D effekter

Når vi arbeider med bilder arbeider vi i en 2-dimensjonal flate. Men ved hjelp av ulike teknikker og virkemidler kan vi lage illusjoner av rom i bildet.

Stil og uttrykk i formgivning

Når vi arbeider med form og farge bør vi tenke igjennom hvilken stil eller uttrykk vi ønsker å oppnå.Ser vi på kunsthistorien finner vi...

Bruk av grafikk (bilder og illustrasjoner)

Det heter seg at et bilde kan si mer enn 1000 - ord. Det ligger mye i dette utsagnet. Det er flere typer illustrasjoner du kan bruke i visuell formgivning