Den speilvendte Janteloven

Ønsker du å lære noe nytt, få folk til å høre på deg, prestere bedre enn gjennomsnittet eller bli en "vinnertype" må du starte med å ha troen på deg selv.

Leseteknikker

Leseteknikker er forskjellige metoder å lese på som gjør at en får en bedre forståelse og beste oversikt over innholdet en leser.

Barcheloroppgavens teorikapittel

Teoridelen i bacheloroppgaven legger det vitenskapelige grunnlaget for empirien du velger å henter inn for å belyse problemstillingen

Notatteknikk

På denne siden finner du en oversikt over de mest benyttede notatteknikkene i forbindelse med skolestudier og hvordan du kan bruke dem på en effektiv måte for å skape forståelse og huske kunnskapen.

Brain mapping – tankekart

"Brain mapping" eller "tankekart" som det heter på norsk, er en av de mest effektive teknikkene du kan benytte for å huske viktig informasjon.

Barcheloroppgavens kilder og litteraturliste

Tar vi utgangspunkt i åndsverkloven kan vi trekke opp følgende retningslinjer som gjelder for alle skrevne oppgaver.

Delkapittel, avsnitt og tekstbinding i barchloroppgaven

Alle barchloroppgaver trenger en logisk oppbygd struktur som det er enkelt å finne fram og navigere i.

Håndbok i Studieteknikk

"Du lærer så lenge du lever", er det noe som heter. Du blir aldri for gammel til å lære. Det eneste som forandrer seg er måten du lærer på.

Kollokviegrupper og gruppearbeid

For at gruppen skal kunne fungere kan det være lurt å etablere en viss struktur og bli enige om visse retningslinjer fra starten av.

Metodekapittelet i Barcheloroppgaven

Metodekapitlet skal vise hva du har gjort (i oppgaven, forsøket, praksis), og hvordan du gjorde det.

Selektivt minne

Vi husker kun det vi selv ønsker å huske og glemmer resten

Bevisst og ubevisst læring og hukommelse

Læringen skjer såvel bevisst som ubevisst. Forskere som har studert fenomenet mener at 75% av all vår læring er såkalt "ubevisst læring".

Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag

Du lærer kunnskapsfag raskere enn ferdighetsfag i begynnelsen, men etter hvert som basiskunnskapen og erfaringen øker, blir resultatet motsatt.

Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser

Etter at du har studert en stund, vil du ofte merke at innlæringshastigheten avtar kraftig. Du har da kommet til et såkalt læreplatå.

Skaff deg oversikt over pensum

Mange gjør den feilen at de nærmer seg en lærebok på samme måte som en leser en hvilken som helst annen roman.

Overlæring og repetisjon

Skal du huske den nye kunnskapen over tid, må du heve kunnskapsnivå over reproduksjonsterskelen.

Aktiv læring (lesing)

Forståelse er grunnlaget for læring, men er i seg selv ikke nok. Du må lese aktivt og anstrenge hjernen mens du leser for å huske det.

Glemsel

Glemsel er motstykket til hukommelse og er noe vi alle blir utsatt for.

Forelesning

Et studie viser at studenter kan gå glipp av 6 av 10 forelesninger og fremdeles gjøre det godt på eksamen, men er det en god strategi?

Task Force eksamen

Du kan ha vært så flink som bare det hele semesteret, men tabber du deg ut på eksamen, er alt forgjeves. Derfor bør du ha en klar strategi.

Språket i en bacheloroppgave

Språket i en bacheloroppgave skal være objektivt, formelt og klart. Det betyr at du bør være forsiktig med å bruke muntlig og hverdagslig språk.

Kosthold og læring

Hold et variert kosthold for å optimalisere læringen. Hjernen trenger både proteiner, karbohydrater og fettstoffer for å fungere optimalt.

Bruk av musikk og lyd i læring

Musikk påvirker alle prosesser i hjernen og kan aktivere deler av hjernen det er vanskelig å aktivere i stillhet.

Lærenivåer

En modell som prøver å forklare hvilke ulike lærenivåer kunnskapen må gå igjennom for å bli "matnyttig" info som kan bli benyttet i det daglige liv.

Planlegg studiene og læringen

Planlegg det du skal lese! Det er faktisk viktig. Du skal gjennom et studium som antakelig er på flere tusen sider.

Gjør barcheloroppgaven til din jobbsøknad!

Det beste rådet vi kan gi til dem som skal begynne på sin barcheloroppgave er: Gjør barcheloroppgaven til jobbsøknad!

Slik skriver du en god jobbsøknad

Populære stillinger får inn mange søknader. De som leser jobbsøknaden din vil ha gjort seg opp en formening av deg og jobbsøknaden i løpet...

Åpen søknad – slik skriver du den

Finner du ikke noen stilling ledig annonser fra en av dine “drømme arbeidsgivere” kan du sende dem en åpen søknad for å tilby dem...

Ta kunnskapen ASAP i bruk

Den beste måten å lære og huske nye ting på, er å gjøre bruk av kunnskapen så raskt som mulig.

Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid

Ett av de første og mest grunnleggende faktorene du må velge for å legge grunnlaget for en god og trygg økonomisk fremtid er å velge utdannelse.

Barcheloropgaven sin forside

Barcheloroppgavens førsteinntrykk er svært viktig. Studier viser at før sensor har begynt å lese oppgaven, vil de ha dannet seg et helhetsinntrykk

Barcheloroppgavens avslutning

Noen oppgaver krever en konklusjon, mens andre kan greie seg med en oppsummering. Problemstillingen og forskningspørsmålene er her avgjørende

CV – hva må en god CV inneholde?

Når du skal søke på en ledig stilling er det vanlig at du leverer arbeidsgiveren en jobbsøknad og en CV som utfyller hverandre. Start...

Hvordan få en karriere som sykepleier

Så du har bestemt deg for å bli sykepleier? Gratulerer! Sykepleie er en svært givende karriere som gir mange muligheter for personlig og faglig vekst.

Finn ledige stillinger

Å finne ledige stillinger du er kvalifisert for og som du ønsker å søke på kan være en lang og tidkrevende prosess. Følger du...

Slik søker du jobb

Hvordan går du frem for å søke på en jobb når du er ferdig med din utdannelse eller ønsker nye utfordringer? I denne artikkelserien...

Den komplette jobbintervju guiden

Klarer du å gjøre et godt førsteintrykk gjennom jobbsøknaden og CV-en du sender til arbeidsgiveren vil du bli innkalt til et jobbintervju.

Karriereplanlegging – Hva slags jobb ønsker du og er du kvalifisert?

 Før du kan starte å søke på en ledig stilling må du gjøre deg opp en formening om hva slags jobb du ønsker deg...

Før du skriver jobbsøknaden

Siden det er din jobbsøknad og CV som avgjør om du blir innkalt til et intervju, er det viktig at du legger ned mye tid i utformingen av jobbsøknaden

Prosessen med å få autoriserte oversettelser: en guide

Er du en student som planlegger å studere i Norge? Da må du være kjent med prosessen med å skaffe oversettelser til dine utdanningsdokumenter