Hjem Entrepenørskap Registrering av selskap

Registrering av selskap

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Betaling av aksjeinnskudd

En gjennomgang av hvilke regler som gjelder for betaling av aksjeinnskuddet ved etablering av et aksjeselskap.

Når inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper?

Fra og med 2013 trenger et aksjeselskap ikke lenger en revisor hvis de oppfyller følgende krav

Huskeliste for selskapsetablering

En liste over ting du må huske på å gjøre i forbindelse med selskapsetableringer.

Registrer selskapet

Myndighetene krever at stifter et selskap, når du ansetter arbeidstakere og/eller når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester. Så sant minst en av disse situasjonene oppstår, skal du registreres i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.