Entreprenørprosessen

Prosessen med å etablere et eget firma som skal realisere en ide du har kan deles opp i følgende fire faser: fra ideen oppstår til du selskapet i driftsfasen.

Entreprenøriell markedsføring

Entreprenøriell markedsføring er markedsføring som utføres av entreprenøren selv i oppstartsbedrifter.