Hjem Organisasjon og ledelse Supportperspektivet (støtteaktiviteter)

Supportperspektivet (støtteaktiviteter)

Støv

Forekomst av støv tilhører det atmosfæriske miljøet, og kan til en viss grad knyttes til det estetiske miljøet fordi støv og smuss normalt ikke hører hjemme i en fremstilling av et innbydende interiør.

Supportperspektivet

Tar for seg alt virksomheten foretar seg som ikke er direkte knyttet til den operative kjernen eller markeds enheten.

Fremkommelighet

Fremkommelighet er hvorvidt renholder med tralle og/eller maskinelt utstyr kan bevege seg i bygget uten unødvendige hinder

Tepper

Tepper er en oppsamlingsplass for ulike forurensninger; dyreflass, middrester, pollen, matrester, bakterier, bakterierester, støv og partikler.

Hvor tilgjengelig er flaten?

Å unngå støvdepot er viktig. Eksempler på typiske støvdepot er åpne hyller, toppen av frittstående garderobeskap, vinduskarmer i glassvegger som går over flere plan og eksponerte ventilasjonskanaler.

Trapper

Trapper som er plassert i hovedfartsårer i et bygg er kritiske for renholdere av to grunner;

Renholdsvennlighet

Med renholdsvennlighet menes hvor lett objekter og overflater lar seg rengjøre og vedlikeholde.