Hjem Styring og kontroll Symbolsk ledelse

Symbolsk ledelse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Verdityper – Hvilke verdityper finnes?

Begrepet verdi er en flerdimensjonal variabel som omfatter en lang rekke ulike typer og former for verdier. Her finner du en grovsortering.

Metafor

Hvilken funksjon har metaforer, humor og lek i en organisasjon og for en leder?

Organisasjonskultur ( bedriftskultur )

De mønstrene av meninger, verdier, normer, roller, skikker o.l. som forteller medlemmene hvem de er, og hvordan de gjør saker og ting.

Verdi og verdier

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: "Alt det som er verdifullt for menneske".

Tillit – den viktigste enkeltverdien

Tre ting er nødvendig for å styre en stat: våpen, mat og tillit. Av disse er tilliten det viktigste og det man sist må miste.

Subkultur

Subkultur er en begrenset kulturell gruppe som lever sammen som et identifiserbart segment innenfor et større og mer komplekst samfunn.

Sosiale normer

Sosiale normer er uskrevne regler vi følger for rå bli akseptert av en gruppe eller samfunn som et medlem. De styrer holdninger og atferd.

Artefakter

Artefakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artefaktene er kulturtelle symboler.

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Kulturuttrykk

Med kulturuttrykk menes: ”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulturen"

Uniform og kleskode

Klær skaper folk og viser hvem du er, hva du står for og om du er en man kan stole på. Men klær kan også skape avstand mellom partene.

Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?

De valgte verdiene skal være betydningsfulle for flest mulig, dette medfører at de derfor kan være uspesifikke eller vage.

Myte

Hva er en myte og hvilken funksjon har myter i kommunikasjon, markedsføring og ledelse? Vi går her igjennom disse spørsmålene.

Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Historiefortelling

Hvorfor spiller historiefortellinger en viktig rolle i alle moderne organisasjoner, i ledelse og markedsføring?

Eventyr

De eldste eventyrene er folke historiene som opprinnelig ble overlevert muntlig gjennom generasjoner fra en person til neste.

Symboler i markedsføring og ledelse

Et symbol er noe som representerer noe mer enn seg selv og som viser dette på en konkret måte i form av et ytre tegn

Ritualer og seremonier

Hvilken funksjon har ritualer og seremonier i en organisasjon og for en leder?

Verditolkning : – Hvordan forstå og tolke verdiene?

Det er den enkeltes individuelle verdier som bestemmer organisasjonens moral og etikk. Disse individuelle verdiene trenger ikke nødvendigvis å ha noen sammenheng med de verdiene som er formulert i det offisielle verdigrunnlaget.

Identitetskapene symboler

Med identitetskapene symboler menes symboler som gir virksomheten en identitet utad og en følelse av fellesskap og tilhørighet innad gjennom å signalisere hvem vi er og hva vi står for

Verdistandard

De tre mest grunnleggende verdier i menneskers liv er i følge forskere innen verdibasert ledelse egenverdet, fornuften og formålet.

Organisasjonen som teater

Hvorfor er det hensiktsmessig å se på organisasjonen som et teater? I denne artikkelen finner du svarene.