E-postregler

For å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie eller at ansatte bruker virksomhetens datautstyr til uønskede handlinger bør alle virksomheter utvikle klare e-postregler for alle sine medarbeidere

Arbeidsforholdet

Norsk lovgivning setter en del krav til formelle dokumenter som må foreligge mellom virksomheten og dens medarbeidere.