Human resource rammen

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Human Resources Management ( Personalledelse )

Bygger på human – relation – bevegelsens arbeid og fokusererer på de resultater og ideer som organisasjonspsykologene har kommet frem til.

Human-resource leder (HR leder)

En Human-Resource-leder kan best sammenlignes med en katalysator. En leder som kan bremse og få fortgang i en prosess uten selv å delta.

HR krever kompetanse innen psykologi, sosiologi og antropologi

En HR leder må ha inngående kunnskaper og forståelse av hva som påvirker og styrer såvel enkeltindividenes atferd som gruppenes atferd

Human Resources aktiviteter og roller

For å forstå transformasjonen som skjer i HR-funksjoner, må en se på HR-aktivitetene i lys av deres strategiske verdi.