Vaner

Lærte handlinger som blir automatiske svar på situasjoner, som kan være funksjonelle når det gjelder å oppnå visse mål eller sluttresultater

Temperament

Temperament inkluderer atferdstrekk som omgjengelighet, emosjonalitet, aktivitetsnivå, oppmerksomhetsnivå og utholdenhet.

Menneskelig modning

Den indre fysiske og mentale utviklingen mennesket går igjennom fra fødselen av og frem til de dør, og som påvirker deres atferd.