Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.

Historiefortelling

Hvorfor spiller historiefortellinger en viktig rolle i alle moderne organisasjoner, i ledelse og markedsføring?

Myte

Hva er en myte og hvilken funksjon har myter i kommunikasjon, markedsføring og ledelse? Vi går her igjennom disse spørsmålene.

Samtale

En muntlig tekst som skapes fortløpende av to eller flere personer i samarbeid. Vi går her igjennom hva en samtale er m.m.

Eventyr

De eldste eventyrene er folke historiene som opprinnelig ble overlevert muntlig gjennom generasjoner fra en person til neste.

Debatt

Debatt er et ordskifte og meningsutveksling mellom flere personer som utveksler meninger og argumenter for eller mot en sak eller fenomen

Foredrag

Cicero, også kalt fordragskunstens far, har utarbeidet følgende arbeidsmodell for hvordan man skal gå frem når man skal holde et foredrag