Markedssegmentering

En gjennomgang av hva markedssegmentering er og hvordan man kan bruke segmenteringsteknikker til å splitte et marked opp i mindre markedssegment.

ASH – modellen

ASH-modellen er en modell som bygger på Bertil Bjørkmanns statistiske studier av representative befolknings utsnitt.

Segmenteringskriterier for markedssegmentering

Hvilke kriterier skal vi legge til grunn når vi skal segmentere et marked i forhold til bedriftens markedsførings- og kommunikasjonsoppgaver?

Segmenteringskrav

Hvilke krav settes til et markedssegment? I denne artikkelen ser vi litt nærmere på dette spørsmålet.

Cluster-analyse

Hva er, hvordan gjennomføre og hvorfor gjennomføre en cluster analyse i forbindelse med markedsegmentering og salgsplanlegging?

Segmentanalyse

Hvordan plukke ut de kundegruppene hvor kjøpsannsynligheten etter dine produkter er størst?

VALS (Values And Life Styles)

VALS - programmet fra 1984 og Goldbergs studier fra 1976 er antagelig de mest kjente eksemplene på psykografisk segmentering.

Generasjons- og familiesyklus segmentering

Ved å skreddersy vår markedskommunikasjon og verditilbud til den enkelte generasjons behov, verdier og forventninger kan vi utvikle en livslang kundelojalitet

Behov- og atferds segmentering

Markedssegmentering basert på markedets behov- og atferdsvariabler.

Clusteranalyse og nisjestrategier

Hva er clusteranalyse og nisjestrategier? I denne artikkelen ser vi nærmere på dette.