Konsern – morselskap og datterselskaper

Et konsern består av et morselskap og et eller flere datterselskap. Om et selskap er et datterselskap eller ikke, avgjøres av morselskapets eierandel eller av graden av bestemmelsesrett i datterselskapet.

Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)

En kort innføring om enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak).

Samvirkeselskap / andelslag (BA)

I denne artikkelen ser vi litt nærmere på samvirkeselskap/andelslag (BA). Hva innebærer denne selskapsformen og hvilke krav stilles?

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne, det vil si eierne, har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

Virksomhet

En strukturert og organisert samling av aktiviteter og gjøremål som er utformet i den hensikt å produsere et konkret resultat i form av et produkt eller tjeneste for en intern mottar i bedriften eller for ekstern kunde på et marked

Valg av selskapsform

Hvilken selskapsform bør du velge? I denne artikkelen ser vi nærmere på dette spørsmålet.

Ansvarlig selskap

En kort innføring i hva et ansvarlig selskap er og hvilke ulike typer ansvarlige selskaper som finnes i Norge.

Allmennaksjeselskap (ASA)

Et allmennaksjeselskap (forkortet ASA) er en betegnelse beregnet på aksjeselskaper med mange aksjeeiere.