Hjem Digitalisering Databasedesign

Databasedesign

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Entity-relationship diagram (ER-diagram)

Et diagram som viser hvilke entity som inngår i ER-modellen og hvilke sammenhenger som finnes mellom.

Normalisering

Metode for å kontrollere strukturen på relasjonsdatabasen før den implementeres. Mål: unngå redundans og problemer med anomalier.

Indekseringsspråk (i-språk)

Språket vi bruker innen datamodellering kalles indekseringspråk, indeksspråk eller bare i-språk.