Personvernerklæring mal

En mal for hvordan personvernerklæringen kan skrives. Laget for å dekke behovet til generelle nettsteder og ikke hele virksomheten som helhet

Datasikkerhet

Alle kan hackes, og sannsynligvis er du blitt hacket minst en gang allerede. Spørsmålet er derfor: – Hva kan du gjøre for å beskytte deg?

Teknologi

Kunnskapsbaserte hjelpemidler som erstatter praktiske menneskelige ferdigheter innen kunst, vitenskap, kommunikasjon og håndverk.

Digital dømmekraft

Handler om å kunne skille sannhet fra løgn på nett, ivareta personvernet, og behandle andre med like stor respekt online som offline.

ERP-system (foretaksystem)

Transaksjonsprosesseringssystemer som integrerte alle de forskjellige funksjonsområdene i ett samlet system kalles ERP-system.

Digital verdikjede

Digital verdikjede er en digital verdiskapningprosess i motsetning til en tradisjonell verdikjede.

Informasjonssystem

Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og behandling av informasjon

Nettverksserver (Server, også kalt tjener)

Nettverkservere er: kraftige datamaskiner som er satt opp til å serve en eller flere tjenester til alle brukerne av et LAN nettverket.

DHCP

DHCP er en forkortelse for "Dynamic Host Configuration Protocol", eller "Den dynamiske vertskonfigurasjonsprotokollen" på norsk.

Internett overvåking

Kan en arbeidsgiver overvåke din internettbruk? I denne artikkelen går vi igjennom regleverket på området.

Business Intelligence (BI)

Et etterretningsystem som samler inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre folk i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av data.

Fra preindustrielt til postindustrielt samfunn

Dagens post-industrielle samfunn kalles populært bare for “informasjonssamfunnet”, noe som skyldes at rå muskelkraft eller energi ikke lenger er det avgjørende. Det avgjørende er i dag informasjonen vi er i besittelse av, og hvordan vi behandler informasjonen.

Entity-relationship diagram (ER-diagram)

Et diagram som viser hvilke entity som inngår i ER-modellen og hvilke sammenhenger som finnes mellom.

Flåtestyring

Flåtestyring er et system for effektiv kontroll og utnyttelse av virksomhetens flåte. Flåten er virksomhetens biler, busser. lastebiler, båter, skip og fly.

Hvordan fungerer Internett?

Hva som kreves for å benytte nettet på ønsket måte er avhengig av om vi ser problemstillingen fra en brukers ståsted eller en innholdsleverandør sitt ståsted

Rutere og rutingtabell

Rutere brukes til å knytte sammen to eller flere nettverkssegmenter, og filtrerer (rute) datapakker til riktig port på samme måten som bro

Digital kompetanse

Digitale ferdigheter er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge. I EU som en av åtte kompetanser for livslang læring

Digital strategi (IKT-strategi)

En overordnet plan som beskriver hvordan virksomheten skal utnytte IKT for best mulig å realisere sine mål og strategier.

Webserver

En webserver eller vevtjener er et dataprogram som lagrer og utleverer data til internett. De to største webserverne er idag Apache og IIS.

ISP (Internet Service Provider)

Med internettlinje menes: En datalinje som tillater kommunikasjon over TCP/IP protokollen og som er koblet på stamnettet for Internett via en node

Informasjon

En rekke forsøk på å analysere hva informasjon er har vært lite fruktbare, fordi en ikke har skilt klart mellom begrep og term.

Internett sin historie

Historien om internett begynner hos det amerikanske forsvarsdepartementets på midten av 60-tallet. Målet var å utvikle et kommunikasjonssystem som kunne motstå virkningene av et atomangrep.

Personvernerklæring

Et standardisert skjema som legges lett tilgjengelig, f.eks. på bedriftens nettsider, for å opplyse om hvordan personopplysningene behandles

Trojaner (trojansk hest)

En trojanske hest eller trojaner er et uønsket tilleggsprogram i form av en fil som utfører uønskede handlinger på din datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Nettside og nettsted

En gjennomgang av hva en nettside og nettsted er og hva som kreves for å få et eget nettsted.

Investering i og bruk av ny digital teknologi

For å oppnå effektiviseringsgevinster ved å innføre ny digital teknologi, holder det ikke å automatisere eller digitalisere eksisterende oppgaver

GDPR («General Data Protection Regulation»)

1. juli kommer EUs nye personvernlov, «General Data Protection Regulation», som forkortes til GDPR og kalles Personvernforordningen

Database

En database er et elektronisk arkiv som kan sammenlignes med et manuelt arkivskap. Her finner du de viktigste grunnene for hvorfor du trenger en

Algoritme

En algoritme er en presis beskrivelse av en rekke handlinger som må utføres for å løse et spesifikt problem

Passordregler

8 av 10 passord kan knekkes i løpet av kort tid. Det er derfor essensielt viktig at du har et sikkert passord som ikke kan knekkes enkelt

Hvordan brukes Big Data idag?

Hvordan Big Data brukes avhenger av hva virksomheten holder på med. På denne siden ser vi litt nærmere på hvordan Big Data brukes idag innen ulike bransjer

Hva er Web 2.0?

Du har sikkert allerede støtt på begrepet Web 2.0 flere ganger de siste årene, men hva betyr egentlig Web 2.0?

Hva er databasedesign, og hvordan gå frem for å lage en...

Database design er prosessen med å strukturere dataene man ønsker å samle inn, kode, organisere, lagre, analysere, gjenfinne og presentere i en detaljert datamodell som kan danne grunnlaget for å utvikle en database.

Normalisering

Metode for å kontrollere strukturen på relasjonsdatabasen før den implementeres. Mål: unngå redundans og problemer med anomalier.

Relasjoner og kardinaliteter i ER-modellen

KARDINALITET er et begrep vi bruker for å angi hvor mange enitetforekomster som kan knyttes til en gitt enitetforekomst.

Proxy-server

Proxy-server er en datamaskin som sitter mellom en klientdatamaskin og Internett, og gir indirekte nettverkstjenester til en klient.

Big Data – kilde til innovasjon og konkurransefortrinn

Big Data er informasjon som kjennetegnes ved høyt volum, høy hastighet og/eller høy grad av variasjon, og som krever nye metoder for prosessering og tilrettelegging for å kunne fungere som grunnlag for forbedrede beslutninger, økt innsikt og optimalisering av prosesser.

Tingenes Internett («Internet of Things»)

Tingenes Internett er et samlebegrep for teknologier som gjør det muligheten å fjernovervåke og –styre produkter og komponenter gjennom Internett

Brannmur

Maskinvare og/eller programvare som beskytter datanett mot uønsket kommunikasjon.

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er idag blitt den mest grunnleggende ferdigheten et menneske må ha for å kunne ta del i det moderne samfunnet som er basert på Internett

Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?

Hvilke informasjonssystemer en virksomhet trenger er avhengig av hva virksomheten holder på med, antall ansatte, konkurransesituasjonen og en rekke andre faktor som det tar for lang tid å komme inn på her.

Operativsystem

Operativsystemet styrer alt som skjer på en datamaskin og avgjør hvilke teknologier de er mulig å installere på den.

Informasjonstyper (datatyper)

I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvilke informasjonstyper som finnes. Hva er forskjellen mellom primær- og sekundærdata? Kvantiativ- og kvalitative data? I denne artikkelen finner du svarene.

Digital teknologi (IKT-teknologi) – kjennetegn og muligheter

Teknologi kan brukes til å effektivisere virksomheten og virksomhetens verdiskapning på mange måter.

Informasjonsstruktur

En beskrivelse av hvilke aktører og informasjonselementer som inngår i virksomhetens samhandlingsaktiviteter for å sikre rett informasjon, til rett tid, kvalitet og person i forbindelse med beslutningssituasjoner

Sikring av trådløse nettverk (WI-FI)

Problemet med WI-FI, er at det er relativt enkelt å bryte seg inn på trådløse nettverk. Vi viser her hvordan du kan sikre ditt WI-FI nettverk

Datavarehus

Et databasesystem som organiserer innsamlede data på en tematisk måte

Elektroniske kjørebok

En elektronisk kjørebok er en GPS-basert kjørebok som monteres fast i kjøretøyet og som registrerer faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.

Business Intelligence – et etterretningssystem som bygger på et datavarehus

Normalt fremstår slike Business Intelligence løsninger som et rapporteringssystem som baserer seg på en datavarehusløsning for å innhente, strukturere og formidle den forretningkritiske informasjonen.

DDoS angrep

Begrepene brukes innen Informasjons- og IT-sikkerhet til å beskrive et angrep hvor noen prøver å hindre andre å få tilgang til en tjeneste, ressurs eller lignende.

Noen designprinsipper ved datamodellering (ER-modellen)

En side med de mest grunnleggende rådene og designprinsippene for datamodellering ved bruk av ER-modellen.

Kundedatabasen er “hjertet” i all direkte markedsføring

En gjennomgang av funksjonen til en kundedatabase og hvordan den bør bygges opp for å kunne brukes i direkte markedsføring.

API (Application Programming Interface) og bots

API er helt nødvendig for å få IT-systemer til å snakke sammen. Det er også en forutsetning for å koble smarte produkter sammen via internett.

DNS (navnetjenere)

DNS er en forkortelse for “Domain Name System” eller “navnetjenere” som vi sier på norsk.

Informasjonsdeling

Hvordan informasjon deles internt og eksternt med andre interessenter

Sikkerhetskopiering

Hvilke data skal sikkerhetskopieres og hvor ofte? Hvilke rutiner bør etableres? På denne siden finner du rådene du trenger.

Management Information Systems

Management Information Systems (MIS) er et digitalt informasjonssystem som skal dekke mellomledernes behov for kontroll av virksomheten.

Kameraovervåking på arbeidsplassen

Det skal mye til for å overvåke de ansatte, siden de ansatte også har rett til personvern på arbeidsplassen.

E-post

E-post er en elektronisk posttjeneste hvor dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon til en annen over et TCP/IP datanettverk via e-postprotokollene.

Digitalt økosystem

En gjensidig avhengig gruppe som deler standardiserte digitale plattformer for å oppnå et felles mål som skaper verdi for alle parter.

Kjerneprosess 2: Teknologi

Bruk av teknologi som kjerneprosess i verdiskapningen og grensesnittet med andre kjerneprosesser.

Arbeidsstasjon (Klient, også kalt personlig datamaskin)

En datamaskin som er laget for å være en digital arbeidsplass. Normalt er arbeidsstasjonene knyttet sammen gjennom et nettverk

Datavirus

Datavirus er små dataprogrammer som spres til PC-er, Mac-er, nettbrett, smarttelefoner og servere, uten at eierne eller brukerne ønsker det.

Legacy-systemer

Betyr "nedarvede system". Normalt er dette et gammelt system som er blitt flikket på gjennom flere år for å gjøre det perfekt for en oppgave

Dokumenter og fil-formater

Et elektronisk dokument er: en datafil som inneholder data som kan leses av et bestemt dataprogram eller en gruppe dataprogrammer.

Nettsky

Det store spektret av nettsky tjenester som i dag finnes kan grovsorteres i tre hovedkategorier som ofte omtales i media

Work Centered Analysis (WCA)

Et rammeverk som viser forholdet mellom virksomhetens forretningsprosesser og informasjonssystemer

Data mining gir nye muligheter

Data mining er en teknikk for å finne skjulte mønstre i store mengder med data, og er den mest sofistikerte form for analyse.

Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer

Bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og mobiler til å overvåke hvor de ansatte er

Brute Force

«Brute-force» angrep er en samlebetegnelse for angrep mot et nettsted eller server gjennom å tippe brukernavnet og passordet til innloggingen til nettstedets eller serverens kontrollpanel, ftp-konto eller begge deler.

Sikring av mobiltelefon og nettbrett

Mobiltelefoner og nettbrett må håndteres på samme måte som datamaskiner. Her finner du de viktigste rådene.

Velg riktig domene – din identitet på Internett

Før var det bygninger og maskiner som gjaldt, nå er ofte de største verdiene knapt synlige. De består ikke av materielle verdier, men av immaterielle.

Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)

En teknologi som gjør det mulig for en bruker å gå inn i et digitalt simulert eller gjenskapt miljø fra virkeligheten

Blockchain

En blockhain i sin enkleste form handler om å overføre eierskapet til filer mellom to parter, Her går vi igjennom betydningen for deg.

VPN (virtuelt privat nettverk)

En VPN gjør at to datamaskiner (eller nettverk) kan sikkert kan kobles sammen som om de er fysisk koblet sammen. 

Domene

Funksjonen til et domene er å gjøre om IP-adresser til forstålige ord som er lett å huske.

Relasjonsmodellen

Relasjonsmodellen er en databaseadministrasjonmodell, basert på predikatlogikk og mengdelære.

Malware

Malware står for malicious software, eller ondsinnet programvare. Dette er en samlebetegnelse for all programvare som kommer seg inn på maskinen din uten av du vil det og gjør skade av ett eller annet slag

Slik beskytter du deg mot spam

Selv om antall -postmeldinger som inneholdt spam, det vil siuønsket s-post, sank i fjor, er fortsatt 8 av 10 e-postmeldingersom sendes på Internett spam.

Innebygd personvern

Innebygd personvern betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning.

Personvern på arbeidsplassen og i jobbintervju

En arbeidsgiver kan ikke spørre en jobbsøker eller ansatt om hva som helst, da dette vil være en krenkelse av deres personvern.

Informasjonsøkonomi

I hvilken situasjoner har informasjon noen verdi, og hvilken verdi har informasjonen ?

Trelagsarkitektur

Trelagsarkitektur er en modell for å utvikle programmer (applikasjoner). Modellen beskriver hvordan et program er bygd opp gjennom tre lag.

Hvordan utnytte Big Data?

En gjennomgang av hvordan du kan gå frem for å utnytte Big Data analyser til å oppnå vekst og fremgang for egen virksomhet.

VPS (Virtual Private Server)

En VPS er en server som ikke er installert direkte på den fysiske maskinvaren den kjører på. Den kjører i stedet på toppen av et operativsystem beregnet på virtualisering av servere.

Planleggingsmodell for informasjonssystemet

På denne siden finner du en generell planleggingsmodell for utviklingen av nye informasjonssystemer og analyser av eksisterende.

File Transfer Protocol (FTP)

En filoverføringsprotokoll som brukes for å overføre filer mellom to enheter i et TCP/IP nettverk. F.eks. en bruker og ett nettsted.

Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien

Det finnes knapt en ekspert eller bedriftsleder som er uenig i at Internett-, Ekstranett- og Intranett baserte løsninger kommer til å utgjøre grunnmuren i enhver organisasjons kommunikasjonsstruktur i fremtiden. Det som ikke er like opplagt er hvordan bedriftene skal utnytte de mulighetene som finnes innenfor denne teknologien for å oppnå økt lønnsomhet på kort og lang sikt.

OLAP

OLAP er en forkortelse for "OnLine Analytical Processing" som er en "analytisk måte" å trekke ut data på.

Sonefil

En sonefilen er en fil på navnetjeneren som forteller hvilke IP-adresser domene benytter for ulike tjenester. Sonefilen forteller med andre ord IP-adressen til hvor dine ulike Internett tjenester finnes.

Big Data verdikjeden -> Lagring og aggregering

Etter at data er samlet inn, kan de bli lagret og aggregert. Individuelle dataelementer organiseres og lagres i datasett som kan bli brukt til videre prosessering og analyse.

Big Data – personvernprinsipper under press

En av utfordringene ved Big Data-analyse er at innsamlede opplysninger som hver for seg ikke er sensitive, gjennom sammenstilling kan gi et sensitivt resultat.

Digital transformasjon

Digital transformasjon er en prosess hvor virksomheten bruker digitale teknologi for å bli mer effektiv og konkurransedyktig.

Datautstyr på arbeidsplassen

Følger virksomheten disse anbefalingene har virksomheten lagt grunnlaget for en effektiv og trygg datahverdag.

Hvilken informasjon samler business intelligence inn?

En gjennomgang av hvilken informasjon man trenger å samle inn til sitt Business Intelligence system

botnet, også kalt Zombies

En «bot» er en type ondsinnet kode som lar angriperen ta kontrollen over en datamaskin. De er også kjent som «webroboter» og de inngår som regel i et nettverk av infiserte maskiner, også kalt «botnett«, som er skapt av infiserte maskinen fra hele verden.

Kjerneprosess 4: Informasjon

Informasjonen virksomheten besitter og måten den benytter seg av den i verdiskapningen er virksomhetens viktigste strategiske ressurs.

Sikring av datamaskiner

Rådene du finner på denne siden gjelder for både PC og Mac og er de mest banale sikkerhetsrådene for å sikre din maskin mot datainnbrudd.

Transaksjonsprosesseringssystemer

Systemer for å håndtere transaksjoner kaller vi for transaksjonsprosesseringssystemer eller bare TPS

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.