Påvirkes aksjekursen av oljeprisen?

Oslo Børs er en oljeprissensitiv børs, noe som skyldes at halvparten av Norges eksportinntekter kommer fra salg av råolje og gass.

Politiske forhold påvirker aksjekursen

Politiske beslutninger som endrer forutsetningene for selskapets evne til å tjene penger, eksempelvis beskatning av selskap og aksjonærer, strenge miljøtiltak m.v., påvirker aksjekursene.

Påvirker industriproduksjon aksjekursen?

Er det noen sammenheng mellom utviklingen i industriproduksjonen og utviklingen i aksjekursene?