Series: Sekundærdata

I denne serien går vi igjennom hva sekundærdata er, hva vi kan bruke sekundærdata til, hvordan vi samler sekundærdata og hvordan vi tolker og forholder oss til slike datakiler i forhold til primærdata som er data vi selv har samlet inn og analysert.

skrivebordundersokelse

Skrivebordundersøkelse og sekundærdata

Denne artikkelen er del 19 av 20 artikler i om Metode

Denne artikkelen er del 4 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 1 av 26 artikler i om Sekundærdata

Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler i om Datainnsamlingmetode

Denne artikkelen er del 19 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Hva er en skrivebordundersøkelse og sekundærdata? Hvordan lage og benytte en skrivebordundersøkelse? Hvilke feilkilder vil dataene ha?

Les mer