Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 6 av 18 artikler om Aksjehandel

Det finnes mange ulike former for aksjehandel. De vanligste formene for aksjehandel er:

Enkelt aksjer

Aksjer kan handles på veldig mange forskjellige måter, og vi skiller her mellom unoterte og noterte aksjer. Det desidert vanligste er å kjøpe aksjer på en børs, for eksempel Oslo Børs, og så selger man disse igjen ved et senere tidspunkt, og forhåpentligvis med fortjeneste.


Opsjoner

Istedenfor å handle med aksjer kan man også kjøpe og selge aksjeopsjoner som er en rett til å kjøpe en aksje i et selskap til en forhåndsavtalt sum.

Daytrading og aktiv trading

Daytrading og aktiv trading er en form for aksjehandel hvor kjøp og salg ligger nært hverandre i tid. For eksempel kan man kjøpe aksjer i Statoil klokken 13:00 og selge aksjene sine igjen klokken 13:03. Her skjer hele aksjehandelen (både kjøp og salg) innenfor en periode på bare få millisekunder, sekunder, minutter eller høyst noen timer. Fordelen med daytrading er først og fremst at man slipper å eie aksjer over natten når markedene er stengt, og om man har en profitabel strategi kan man oppnå veldig høy avkastning. Det sies imidlertid at det er vanskeligere med daytrading enn å handle aksjer på litt lengre sikt.

Aksjesparing

Aksjesparing er det motsatte av aktiv trading. Her kjøper man en aksje som en spareform. Aksjen eies gjerne i flere år, og man er ikke opptatt av de små svingningenen i markedet. Kjøp en aksje som 18-åring og selg den når du blir pensjonist. Man kan selvfølgelig velge aksjer som spareform i en kortere tidshorisont også, men en tidsperiode på 5-10 år er tilrådelig.

Aksjefond

Aksjefond er også en slags spareform, men her forvalter du ikke pengene dine selv. Det er et meglerhus eller andre porteføljeforvaltere som håndterer kjøp og salg av aksjer. Fordi det er andre som forvalter porteføljen på vegne av sine kunder, vil det tilkomme forholdsvis dyre gebyrer. Her gjelder det også å ha god tid, og anbefalt sparetid er minimum 5 år, og gjerne mer. Dersom du har mulighet og tid til det, så er det som regel mye bedre å investere i aksjer på egenhånd enn gjennom et fond.

Kilder:

 • http://www.aksjemegler.net/verdipapirer/aksjer_aksjehandel
Du leser nå artikkelserien: Aksjehandel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Risiko typer (Systematisk- og usystematisk risiko)Hvordan tjene penger på aksjer? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Investor, trader eller en mellomting?
 • Hvordan kjøpe en aksje?
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Hvilken risiko er du villig til å ta?
 • Risiko typer (Systematisk- og usystematisk risiko)
 • Ulike typer aksjehandel
 • Hvordan tjene penger på aksjer?
 • Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?
 • Giring og marginhandel
 • Shorting og shorthandel
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Investeringsplan
 • Aksjeportefølje
 • Hvordan velge ut aksjene i porteføljen?
 • Universelle aksjeråd
 • Styr unna meglertriksene
 • Hvordan bli rik på langsiktig aksjesparing?
 • Skatteregler for aksjehandel