Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 7 av 31 artikler om Organisasjonstruktur

Frem til årtusenskifte var organisasjonstruktur ensbetydig med en fysisk organisasjonsstruktur.

Etter årtusenskiftet har vi imidlertid fått en ny form for organisasjonsstruktur som blir stadig mer vanlig som et resultat av at vi har beveget oss fra å være et industrialisert samfunn til å bli et globalt, digitalisert kunnskapssamfunn.

Strukturens oppgave er å skape en effektiv fordeling og samordning av arbeidet i virksomheten. Å velge en hensiktsmessig organisasjonstruktur blir dermed et spørsmål om å velge hvilken organisasjonsform virksomheten skal satse på for:

 • å fordele arbeidsoppgaver og ansvar for å utføre dem
 • å delegere myndighet og ansvaret for arbeidsoppgavene
 • å trekke opp hvilke kommunikasjonslinjer som skal følges
 • å samordne alle arbeidsoppgaver til en helhetlig innsats som når virksomhetens mål

Strukturene må derfor ses i lys av hvilken verdiskapningprosess virksomheten har valgt, da verdikonfigurasjonen legger sterke føringer på hvilken organisasjonstruktur som er mest hensiktsmessig for virksomheten.

De tradisjonelle organisasjonsstrukturer oppsto i en tid hvor de fleste virksomhetene benyttet seg av tradisjonelle verdikjeder. Disse strukturene ble laget for å løse de produksjons-, distribusjons-, markedsføring- og administrasjons utfordringer som var knyttet til disse verdikjedene.

Idag benytter de fleste virksomheter en en digitale eller hybride-verdikjeder istedenfor de tradisjonelle verdikjedene. Samtidig som de fysiske verdikonfigurasjonene ikke lenger bærer preg av å være verdikjeder. De er idag i stadig større grad verdiverksteder og verdinettverk.

Som et direkte resultat av disse nye måtene å organisere virksomhetens verdiskapning på, har vi fått en helt ny form for organisasjonstruktur som vi kalle  virtuelle organisasjonsstrukturer. En ny måte å organisere hele virksomheten på som kommer til å få stadig større fotfeste i årene fremover. Vi må dermed skille mellom:

Et godt utgangspunkt for å vurdere det store mangfold av organisasjonsstrukturer er Mintzberg`s 5 sektors logo. En modell jeg kommer inn på senere i denne artikkelserien.

Du leser nå artikkelserien: Organisasjonstruktur

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << OrganisasjonskartMintzberg`s 5 sektors logo – strukturelle konfigurasjoner >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Organisasjonsstruktur
 • Hvordan fordele arbeidet i organisasjonen?
 • Hva avgjør valg av organisasjonstruktur?
 • Strukturelle problemer i organisasjonen
 • Formelle krav til ledelsen av organisasjonstrukturen
 • Organisasjonskart
 • Valg av organisasjonstruktur
 • Mintzberg`s 5 sektors logo – strukturelle konfigurasjoner
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Organisasjonsformer og organisasjonsprinsipper
 • Tradisjonell organisering
 • Linjeorganisering
 • Linje- og stab organisasjon
 • Funksjonsprinsippet
 • Divisjonsorganisasjon (struktur)
 • Matriseorganisasjon
 • Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering
 • Mellomleder
 • Sum (gruppestrukturer) = organisasjonsstrukturen
 • Team og grupper
 • Organisering av grupper og team
 • Gruppedynamikk
 • Rollefordeling (Stillinger) i organisasjonen
 • Krav-kontroll-støtte modellen
 • Vertikal og horisontal samordning
 • Arbeidsflyt
 • Strukturell formalisering
 • Konfigurasjon og infrastruktur – intra-bedriftsnettverk
 • Virtuell organisasjon
 • Bedriftsnettverk (organisasjonsnettverk)
 • Anbefalt organisasjonsstruktur for virtuelle organisasjoner og team