Hjem Student Studieteknikk

Studieteknikk

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Kollokviegrupper og gruppearbeid

For at gruppen skal kunne fungere kan det være lurt å etablere en viss struktur og bli enige om visse retningslinjer fra starten av.

Selektivt minne

Vi husker kun det vi selv ønsker å huske og glemmer resten

Bevisst og ubevisst læring og hukommelse

Læringen skjer såvel bevisst som ubevisst. Forskere som har studert fenomenet mener at 75% av all vår læring er såkalt "ubevisst læring".

Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag

Du lærer kunnskapsfag raskere enn ferdighetsfag i begynnelsen, men etter hvert som basiskunnskapen og erfaringen øker, blir resultatet motsatt.

Skaff deg oversikt over pensum

Mange gjør den feilen at de nærmer seg en lærebok på samme måte som en leser en hvilken som helst annen roman.

Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser

Etter at du har studert en stund, vil du ofte merke at innlæringshastigheten avtar kraftig. Du har da kommet til et såkalt læreplatå.

Aktiv læring (lesing)

Forståelse er grunnlaget for læring, men er i seg selv ikke nok. Du må lese aktivt og anstrenge hjernen mens du leser for å huske det.

Forelesninger

Et studie viser at studenter kan gå glipp av 6 av 10 forelesninger og fremdeles gjøre det godt på eksamen, men er det en god strategi?

Studieteknikk: – Task Force eksamen

Du kan ha vært så flink som bare det hele semesteret, men tabber du deg ut på eksamen, er alt forgjeves. Derfor bør du ha en klar strategi.

Musikk og lydbånd i læring

Hva med bruk av musikk og lydopptak i studiene? Er det å anbefale?

Kosthold og læring

Det beste en kan gjøre er å holde et variert kosthold. Hjernen er særlig avhengig på tilgang av proteiner, karbohydrater og fettstoffer for å fungere.

Planlegg studiene og læringen

Planlegg det du skal lese! Det er faktisk viktig. Du skal gjennom et studium som antakelig er på flere tusen sider.

Lærenivåer

En modell som prøver å forklare hvilke ulike lærenivåer kunnskapen må gå igjennom for å bli "matnyttig" info som kan bli benyttet i det daglige liv.

Overlæring og repetisjon

Skal du huske den nye kunnskapen over tid, må du heve kunnskapsnivå over reproduksjonsterskelen.

Glemsel

Glemsel er motstykket til hukommelse og er noe vi alle blir utsatt for.

Ta kunnskapen ASAP i bruk

Den beste måten å lære og huske nye ting på, er å gjøre bruk av kunnskapen så raskt som mulig.

Gode akademiske tekster

Det viktigste for deg når du skal skrive en god akademisk tekst, er at du velger et fagområde som du er komfortabel med.

5 tips til eksamensforberedelsene

Det finnes ingen garantier eller fasitsvar for hvordan det hele skal gå på skinner, men her får du i hvert fall fem gode tips til hvordan du best forbereder deg til eksamen.

Hvordan beholde motivasjonen for studiet

Hvis du har blitt skikkelige skolelei og mer eller mindre vurderer å slutte på skolen eller studiene, så er det vanskelig å se lyset i enden av tunnelen

Bærbar datamaskin til studiebruk – hva skal man være oppmerksom på?

Studietid er datatid. En skikkelig datamaskin gjør det ofte enklere og som oftest enda raskere å fullføre studiene.