Hjem Virtuell organisering

Virtuell organisering

Virtuell organisering og virtuell organisasjon

En gjennomgang av de viktigste trendene som peker mot behovet for å gå over til å utvikle virtuelle organisasjoner fremfor fysiske.

Eksempel på overgang fra tradisjonell til virtuell organisering

Jeg bruker her et Internett selskap for å vise hvordan en virksomhet kan gå over fra en tradisjonell til en virtuell organisasjonsstruktur.

Hvorfor går trenden mot virtuelle organisasjonsformer?

Dagens organisasjonsformer og ledelseteorier ble utviklet for 3o-50 år siden for å lede virksomheter i industrien som benyttet seg av en tradisjonell verdikjede

Fordeler ved virtuell organsering

En rask gjennomgang av fordelene ved å velge en virtuell organisasjon fremfor en tradisjonell.

Konfigurasjon av den virtuelle organisasjonen

En gjennomgang av hvordan det tekniske nettverket til den virtuelle organisasjonen må settes opp for å virke.

Suksesskriterier for virtuelle organisasjoner

En gjennomgang av hvilke hindringer organisasjonen må overvinne og hva som er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes med en virtuell organisasjon.

Outsourcing (tjenesteutsetting / utkontraktering)

Sourcing er et viktig strategispørsmål i enhver forretningsstrategi, og går ut på om virksomheten skal utføre arbeidet selv eller sette bort arbeid knyttet produksjon, ledelser og/eller levering av varer og tjenester.

Ledelse av virtuelle miljøer (organisasjoner & team)

I et virtuelt miljø kreves det for eksempel andre ting enn mår man kun kommuniserer ansikt til ansikt. Her ser jeg nærmere på dette,

Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemmer i virtuelle organisasjoner

En liste med ønskede egenskaper hos nettverkmedlemmene i Statoil sine virtuelle team.

Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer

Bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og mobiler til å overvåke hvor de ansatte er

Hvorfor legge servere og tjenester ut i nettskyen?

En gjennomgang av hva en nettsky er og hvorfor trenden går mot å legge ut stadig flere tjenester og servere i nettskyen

Hvem står juridisk ansvarlig for sikringen og innholdet i nettskyen?

Hvem er det som står juridisk ansvarlig for nettskyen, konfigureringen, innholdet og bruken av den? Bedriften eller nettsky leverandøren?