Hjem Virtuell organisering

Virtuell organisering

Virtuell organisering og virtuell organisasjon

En gjennomgang av de viktigste trendene som peker mot behovet for å gå over til å utvikle virtuelle organisasjoner fremfor fysiske.

Virtuelle organisasjonstyper

Virtuelle organisasjoner er ikke ett nytt fenomen. Så lenge vi har levd har vi hatt ulike former for virtuelle organisasjoner.

Eksempel på overgang fra tradisjonell til virtuell organisering

Jeg bruker her et Internett selskap for å vise hvordan en virksomhet kan gå over fra en tradisjonell til en virtuell organisasjonsstruktur.

Hvorfor går trenden mot virtuelle organisasjonsformer?

Dagens organisasjonsformer og ledelseteorier ble utviklet for 3o-50 år siden for å lede virksomheter i industrien som benyttet seg av en tradisjonell verdikjede

Fordeler ved virtuell organsering

En rask gjennomgang av fordelene ved å velge en virtuell organisasjon fremfor en tradisjonell.

Konfigurasjon av den virtuelle organisasjonen

En gjennomgang av hvordan det tekniske nettverket til den virtuelle organisasjonen må settes opp for å virke.

Suksesskriterier for virtuelle organisasjoner

En gjennomgang av hvilke hindringer organisasjonen må overvinne og hva som er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes med en virtuell organisasjon.

Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)

Sourcing er et viktig strategispørsmål i enhver forretningsstrategi, og går ut på om virksomheten skal utføre arbeidet selv eller sette bort arbeid knyttet produksjon, ledelser og/eller levering av varer og tjenester.

Ledelse av virtuelle miljøer (organisasjoner & team)

I et virtuelt miljø kreves det for eksempel andre ting enn mår man kun kommuniserer ansikt til ansikt. Her ser jeg nærmere på dette,

Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemmer i virtuelle organisasjoner

En liste med ønskede egenskaper hos nettverkmedlemmene i Statoil sine virtuelle team.

Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer

Bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og mobiler til å overvåke hvor de ansatte er

Hvorfor legge servere og tjenester ut i nettskyen?

En gjennomgang av hva en nettsky er og hvorfor trenden går mot å legge ut stadig flere tjenester og servere i nettskyen

Hvem står juridisk ansvarlig for sikringen og innholdet i nettskyen?

Hvem er det som står juridisk ansvarlig for nettskyen, konfigureringen, innholdet og bruken av den? Bedriften eller nettsky leverandøren?