Hjem 2020

Arkiver

Virtuell organisasjon

En gruppe mennesker som befinner seg adskilt fra hverandre i rom/tid og som samarbeider med hverandre for å løse en felles oppgave

Hvorfor går trenden mot virtuelle organisasjoner?

Dagens organisasjonsformer ble utviklet for over 50 år siden for å lede industribedrifter i et industrisamfunn som benyttet seg av en tradisjonell verdikjede

Virtuelle team

En oppgavefokusert gruppe som befinner seg adskilt fra hverandre i rom og tid for å løse en felles oppgave via IKT.

Fordeler med virtuelle organisasjoner og team

En rask gjennomgang av fordelene ved å velge en virtuell organisasjon eller team fremfor en tradisjonell.

Ulemper med virtuelle organisasjoner og team

For å få et realistisk bilde av bruken av virtuelle organisasjoner og team må vi se disse fordelene opp mot ulempene

Oppfattet nærhet i virtuelle team

Oppfattet nærhet er et begrep brukt om en persons inntrykk eller opplevelse av avstanden til en annen person.

Kommunikasjon i virtuelle team

God kommunikasjon i avklaringen av oppgave- og ansvarsfordelingen, samt status på teamets arbeid og fremdrift, er viktig for teamets effektivitet og resultater

Tillit i virtuelle team

Tilliten er limet er som holder et team sammen, enten vi snakker om tradisjonelle eller vi snakker om virtuelle team.

Virtuell organisering

Måten vi organiserer en virtuell organisasjon på slik at den blir en velfungerende helhet som løser definerte oppgaver

Konfigurasjon av den virtuelle organisasjonen

En gjennomgang av hvordan det tekniske nettverket til den virtuelle organisasjonen må settes opp for å virke.

Suksesskriterier for virtuelle organisasjoner

En gjennomgang av hvilke hindringer organisasjonen må overvinne og hva som er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes med en virtuell organisasjon.

Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)

Sourcing er et viktig strategispørsmål i enhver forretningsstrategi, og går ut på om virksomheten skal utføre arbeidet selv eller sette bort arbeid knyttet produksjon, ledelser og/eller levering av varer og tjenester.

Virtuell ledelse – Ledelse av virtuell organisasjon og virtuelle team

I et virtuelt miljø kreves det for eksempel andre ting enn mår man kun kommuniserer ansikt til ansikt. Her ser jeg nærmere på dette,

Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemmer i virtuelle organisasjoner

En liste med ønskede egenskaper hos nettverkmedlemmene i Statoil sine virtuelle team.

Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer

Bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og mobiler til å overvåke hvor de ansatte er

Hvorfor legge servere og tjenester ut i nettskyen?

En gjennomgang av hva en nettsky er og hvorfor trenden går mot å legge ut stadig flere tjenester og servere i nettskyen

Hvem står juridisk ansvarlig for sikringen og innholdet i nettskyen?

Hvem er det som står juridisk ansvarlig for nettskyen, konfigureringen, innholdet og bruken av den? Bedriften eller nettsky leverandøren?

Virtuelle møter

Et virtuelt møte er når tre eller flere personer møtes fra forskjellige lokasjoner for å gjennomføre et møte med bruk av teknologi