Hjem Transformasjonsledelse

Transformasjonsledelse

Transformasjonsledelse

Er å utvikle en visjon mot noe som tar sikte på å forbedre, gjerne mål som går utover rene organisatoriske mål, f.eks. økt lønnsomhet.

Transformasjonsledelsens fire dimensjoner (4-I`er)

Transformasjonsledelse er en ledelsesteori som fokuserer på fire dimensjoner (4-I`er) som en leder må beherske og kontinuerlig jobbe med å forbedre for å bli...

Idealisert innflytelse (Karisma)

Lederen er en inspirerende rollemodell for sine medarbeidere. Lederen utstråler selvsikkerhet og tør å utfordre satte situasjoner, noe som igjen kan føre til beundring og respekt fra medarbeiderne

Inspirerende motivasjon

Utpregede transformasjonsledere utmerker seg ved å legge utstrakt vekt på og være flinke til å motivere og inspirere sine medarbeidere til innsats

Intellektuell stimulering

Lederen skaper en kultur hvor det er mulighet for alternative løsninger, og medarbeiderne utfordres til nytenkning

Individuell hensynstaking

Lederen skaper en trygg og støttende, kultur og felleskap gjennom å vise personlig respekt og oppmerksomhet for medarbeideren.