Hjem 2019

Arkiver

Fullspektrumsmodellen

Fullspektrumsmodellen er en modell for ledelse over hele spekteret fra la-det-skure ledelse til transformasjonsledelse

Transaksjonsledelse

Dette er ingen selvstendig ledelsesteori, men en samlebetegnelse for de ledelseteoriene som var vanlige før transformasjonsledelse og intelligent ledelse

Transformasjonsledelse

Er å utvikle en visjon mot noe som tar sikte på å forbedre, gjerne mål som går utover rene organisatoriske mål, f.eks. økt lønnsomhet.

Transformasjonsledelsens fire dimensjoner (4-I`er)

Transformasjonsledelse er en ledelsesteori som fokuserer på fire dimensjoner (4-I`er) som en leder må beherske og kontinuerlig jobbe med å forbedre for å bli...

Karismatisk ledelse

Karismatiske ledere handler på utradisjonelle måter som har karismatisk effekt på etterfølgerne.