Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.
Hjem Strategisk planlegging

Strategisk planlegging

Strategisk planlegging

Strategisk planlegging vil si å legge langsiktige overordnede planer for virksomheten. En strategisk plan består i hovedsak av fire elementer

Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging

Strategisk planlegging vil si å legge langsiktige planer for hele virksomheten, og ikke bare deler av den

Hvorfor strategisk planlegging ?

Halve hemmeligheten til suksess er å gjøre fremgang uten å gjøre kjente feil. Du trenger derfor både kortsiktige og langsiktige planer.

Mål og målsetninger

Definisjon av begrepene mål og strategi, en angivelse av hvilke måltyper som finnes og en gjennomgang av hvorfor enhver organisasjon trenger mål og en strategi å styre etter.

SMART og HD Cord krav til et mål

Hva kjennetegner gode mål og hvordan bør de utformes? I denne artikkelen ser vj nærmere på akkurat dette spørsmålet.

Strategi

Strategi er en angivelse av de tiltakene og den ressursfordelingen som er nødvendig for å nå et mål. I denne artikkelen går vi igjennom begrepet

Taktikk

Strategi er rettet mot å oppnå overordnede og langsiktige mål, mens en taktikk er mer kortsiktig og rettet mot å oppnå delmål og de handlingsvalgene og handlingsmønstrene vi følger i den hensikt å overvinne en gitt motstander.

Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse

Hvilken arbeidsmodell bør vi følge i vår strategiske planlegging= Her går vi igjennom sammenhengen mellom mål og strategi.

Strategikart

Et strategikart er et rammeverk som prøver vise hvilke sammenhenger som finnes mellom de ulike perspektivene i virksomheten

Hvordan organisere planleggingen?

Den strategiske planen må den involvere alle ansatte, og du bør fokusere på prosessen og ikke på selve planen.

Strategiske hovedhindringer

For å lykkes med strategisk planlegging må man overvinne 5 hindringer som alltid vil prøve å hindre at strategien blir gjennomført i praksis

Mintzberg sine 10 strategi skoler

Mintzberg deler teoriene innen strategisk lederskap inn i ti skoler som tillater pragmatisk anvendelse av bidrag fra alle skolene i praksis
/div>
<