Series: Service og serviceledelse

En artikkelserie som tar for seg service som konkurransevirkemiddel, og hvordan vi bør gå frem for å bygge en serviceorganisasjon ved hjelp av serviceledelse.