Hjem 2019

Arkiver

Rekruttering av selgere

Hva bør man legge vekt på når selgere skal rekrutteres? I denne artikkelen ser jeg nærmere på nettopp dette.

De faktorer som bestemmer en selger prestasjon

Modellen viser 5 faktorer som er avgjørende for en selgers prestasjoner. De overordnede faktorene er personlige, organisatoriske og miljøbaserte faktorer.

Demografiske kjennetegn ved en dyktig selger

En rekke demografiske egenskaper har betydning for selgerens sjanse til å utvikle seg til å bli en superselger eller ikke.

Selgerens tidligere salgserfaring

Et viktig spørsmål vi må ta stilling i rekrutteringen er hvilke krav til tidligere salgserfaring vi skal sette til den nye selgere.

Selgerens kompetansekrav

En gjennomgang av hva som kreves av deg for å bli en super-selger. Hvilke egenskaper kreves og hva må du kunne?

Selgerens personlighet og verdigrunnlag

En gjennomgang av hvilke personlige egenskaper en dyktig selger må ha for å bli en "superselger"

Selgerens holdning til salg

Forskning viser at dyktige selgere har en mer profesjonell holdning til sitt arbeid og de er flinkere til å skape en tillitplattform med kundene...

Selgerens rolleforståelse

Rolleforståelse er en sammensatt variabel som omfatter såvel egen oppfatning av selgerrollen som alt det man får kommunisert fra andre.

2 av 3 selgeransettelser er feilansettelser

Studier viser at 2 av 3 selger ansettelser er feilansettelser. Jeg går her igjennom årsakene og hva som kan gjøres for å bedre utfallet.