Series: Organisering av organisasjonen

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en organisasjon er, hvordan den er bygd opp, samt hvordan vi bør organisere og lede den for å nå våre mål. Artikkelserien er en overordnet artikkelserie for mange av våre artikkelserier om organisasjon og ledelse.