Hjem Organisering av markedsføring funksjonen

Organisering av markedsføring funksjonen

Markedsavdelingen

Markedsavdelingen er en samlebetegnelse for virksomhetens markedsføringsapparat. I større virksomheten er dette en egen avdeling som ledes av markedsjefen

Markedssjef

Markedssjefen er ansvarlig for markedsavdeling. Det vil si virksomhetens markedsføring og de arbeidsoppgavene som inngår i kundeperspektivet.

Salgsleder (Salgssjef)

Den operative salgssjefen har en svært viktig og krevende rolle i skjæringspunktet mellom kundene, bedriftens og selgernes behov, krav, mål og forventninger.

Organisering av markedsapparat og salgsorganisasjonen

Hvordan gå frem for å organisere det eksterne markedsapparatet og/eller salgsorganisasjonen?

Design av salgsdistrikt

Forskning viser at dersom en selger er fornøyd med sitt «revir», så gjør han også en god jobb.

Organisering av Key Account Management funksjonen

Mange organisasjoner har i dag ingen organisatorisk struktur for håndtering av sine nøkkelkunder. En av grunnene til dette kan være at man har dyktige selgere som administrerer og tar seg av denne håndteringen.