Series: Mål – strategi – analyse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva mål, strategi og analyse er, hvilke krav som stilles og hvilken sammenheng det er mellom mål, strategi og analyse.