Hjem 2019

Arkiver

Å leie lokaler

Å leie lokaler er ofte en lang og tidkrevende prosess, hvor det er mange spørsmål som må behandles. Spørsmål av både strategisk og stor økonomisk betydning for selskapet må besvares før det endelige valget tas.

Vurder utleier før du inngår leiekontrakten

Får denne utleieren økonomiske problemer eller er av den mer useriøse typen, kan dette skape problemer som går ut over deg som leietaker.

Kontraktsforhandlinger

Hvilke kontraktsbetingelser du klarer å fremforhandle er avhengig av din forhandlingsposisjon.

Praktisk gjennomføring av leie av lokaler

En gjennomgang av hvordan du bør gjennomføre leieprosessen når du skal leie næringseiendom.