Hjem 2021

Arkiver

Ledelseperspektiv

Hvordan vi oppfatter verden er avhengig av hvilket perspektiv vi legger til grunn for våre studier. Det vil si hvilke briller vi ser virkeligheten med.

Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer

Fire fortolkningsrammer for ledelse som ledere kan bruke. Dette er ”briller” vi tar på oss og som dermed farger vårt syn på lederskap.

Den strukturelle rammen

Ledelseteorier som støtter seg på forskning innenfor sosiologi, og lærer oss hvor viktig det er at organisasjonen har en struktur

Human Resources Management ( Personalledelse )

Bygger på human – relation – bevegelsens arbeid og fokusererer på de resultater og ideer som organisasjonspsykologene har kommet frem til.

Den politiske rammen

Definisjon av begrepet og en gjennomgang av de viktigste kjennetegnene ved den politiske rammen.

Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Praktisk bruk av fortolkningsrammene i organisasjon og ledelse

Hver av fortolkningsrammene har sin visjon eller sitt bilde av virkeligheten, ved at de belyser hver sin del av livet i organisasjonen.

Det instrumentelle perspektiv – Det kulturelle perspektiv – Myteperspektiv

Det finnes mange ulike ledelsesperspektiver vi kan legge til grunn når vi ønsker å studere en organisasjon. I statsvitenskap studeres og forklares organisasjoner ut...