Hjem Konkurransevirkemidler

Konkurransevirkemidler

Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler

Hvordan summen av virksomhetens konkurransevirkemidler skal brukes for å skape konkurransefortrinn og tilføre verditilbudet nye kundeverdier

Produkt

Et produkt er alt som kan tilbys markedet og som dekker (legale) behov og tillegges verdi, slik at det oppstår et bytteforhold

Distribusjon

Distribusjon er alle aktiviteter og tiltak en bedrift setter i verk for å utforme og påvirke varestrømmen fra produsent til den endelige bruker

Pris (konkurransevirkemiddel)

Pris er 1 av 6 konkurransevirkemidler. Prisen påvirker direkte salg og fortjeneste. Her går vi igjennom problemstillingen.

Service og tjeneste

Service, engelsk for tjeneste, er et mye brukt ord i Norge, men med en utvidet betydning.

Markedskommunikasjon

En definisjon av begrepet og en gjennomgang av nøkkelkomponentene i definisjonen.

Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Sponsing

Sponsing er et kommunikasjonsvirkemiddel i virksomhetens promotion-mix, og har som mål å løse definerte kommunikasjonsoppgaver.