Hjem Kommunikasjonsteori

Kommunikasjonsteori

Kommunikasjon

Definisjon av begrepet "kommunikasjon" og de sentrale begrepene i definisjonen, sammen med hvilke kommunikasjonmodeller som finnes

Enveis- vs. toveiskommunikasjon

En gjennomgang av forskjellen mellom disse to begrepene og hva som kjennetegner dem.

Massekommunikasjon vs. personlig kommunikasjon

Et grunnleggende innenfor kommunikasjons er skille går mellom personlig kommunikasjon og massekommunikasjon. Forskjellen kan forklares slik:

Personlig kommunikasjon

Kjennetegnes av en personlig dialog mellom en sender og mottaker, og mottakerne har muligheten til å gi en tilbakemelding, spørre osv.

Markedskommunikasjon

En definisjon av begrepet og en gjennomgang av nøkkelkomponentene i definisjonen.

Kommunikasjonsmodell

I denne artikkelserien vil du lære hva en kommunikasjonsmodell er og hvilke ulike kommunikasjonsmodeller som finnes.

Budskap og løfte

Budskapene i massemedia kan deles inn i to hovedgrupper; «faktastoff» og «fiksjon». Ved å kombinere fakta og fiksjon får vi «faksjon».

Faktastoff og nyheter (budskaptyper)

Hva er forskjellen mellom faktastoff og nyheter, og hvilke former for faktastoff og nyheter finnes?

Lateral tenkning

For å få et best mulig resultat ut av kommunikasjonsprosessen, bør det brukes koder og signaler som stimulerer mottakeren til lateral tenkning

Presseetikk – pressens selvjustis

En kort gjennomgang av presseetikk og hvordan pressen selv prøver å opprettholde selvjustis.