Series: Kommunikasjonsperspektiv

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke kommunikasjonsperspektiv det er vanlig å skille mellom i kommunikasjonslitteraturen.