Hjem 2019

Arkiver

Perspektiv for medieforskning og -studier

Når man skal studere massemediene vil valg av perspektiv spille en avgjørende betydning, da valg av ståsted vil prege "virkeligheten" man ser.

Konsensus- og konflikt teori

En kort gjennomgang av forskjellen mellom konsensus- og konflikt teori innenfor kommunikasjonsforskning.

Pluralistisk og marxistisk perspektiv (teori)

Hva er forskjellen mellom et pluralistisk og marxistisk perspektiv (teori) når man skal studere medier?