Hjem Kommunikasjonsperspektiv

Kommunikasjonsperspektiv

Valg av perspektiv for studier av massemedier

Når man skal studere massemediene vil valg av perspektiv spille en avgjørende betydning, da valg av ståsted vil prege "virkeligheten" man ser.

Teoretiske perspektiv for studier av massemedier

Teoretiske perspektiv for mediestudier - en gjennomgang av hvilke ulike teoretiske perspektiver som finnes innenfor de ulike fagområdene mediestudier berører.

Konsensus- og konflikt teori

En kort gjennomgang av forskjellen mellom konsensus- og konflikt teori innenfor kommunikasjonsforskning.

Pluralistisk og marxistisk perspektiv (teori)

Hva er forskjellen mellom et pluralistisk og marxistisk perspektiv (teori) når man skal studere medier?

Praktiske perspektiv

Hvilke praktiske perspektiv kan man benytte i mediestudier? Her finner du fire grunnleggende forskjellige perspektiver du kan legge til grunn for dine studier.