Hjem 2020

Arkiver

Intervjuguide

En gjennomgang av hvordan du skal gå frem for å utvikle en intervjuguide til din kvalitative undersøkelse.

Projetive teknikker/spørsmål

Teknikkene er utviklet for å komme fram til underliggende forhold i personligheten, det vil si emner vi ikke kan spørre om direkte fordi respondenten enten ikke vil eller kan gi svar på det vi ønsker å vite.