Series: Den industrielle revolusjonen

En gjennomgang av de ulike industrielle revolusjonene og hvilken betydning de har hatt på utviklingen av samfunnet og næringslivet.