Series: Generalisering

Hva er generalisering og hvordan går vi frem for å generalisere resultatene vi kommer frem til?