Hjem 2019

Arkiver

Generalisering og estimering av en stikkprøve

Hva vil det si å generalisere og estimere en stikkprøve, og hvordan foreta en slik generalisering og estimering av en stikkprøve?

Konfidensintervall

Hva et et konfidensintervall, hva brukes det til og hvordan beregne dette intervallet?

Trangere konfidensintervall

Hva er et trangere konfidensintervall, og hvordan beregne det?