Personlig budsjett og regnskap

For å unngå at du mister kontrollen over privat økonomien din anbefales det at du lager et personlig budsjett og regnskap for hver måned

Uførhet (uføretrygd og uføreforsikring)

Uføretrygd er en varig ytelse som tar sikte på å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte

Lån penger til studiecomputeren

Når du starter på et nytt skoleår eller et ny studie, kan det være lurt at alt det elektroniske utstyret er i orden siden det kan bidra til å gjøre studietiden mer effektiv.

Lån

Et lån er en avtale mellom to parter, hvor den ene parten låner penger eller en verdigjenstand av den andre parten.

Hvordan velge ny seng som passer perfekt for deg?

En god nattesøvn er viktig for både god fysisk og psykisk helse. Ligger man dårlig vil dette påvirke søvnen din.

Hvordan velge de riktige brillene

Går du på skolen eller er du student? Synes du det er vanskelig å se hva som står på tavla eller på en skjerm hele dagen, og kan du merke at ....

Lån penger til førerkort mens du går på skolen

Uansett om du går på videregående, høgskole eller universitetet, så henger ikke pengene på trærne. Mange blir nødt til å ta seg en jobb ved siden av

Hold knivene skjerpet hvis du skal etablere deg i restaurantbransjen

Godt redskap gjør jobben enklere, og øker dine sjanser for å lykkes. Skal du ha håp om å drive en vellykket restaurant, er du helt avhengig av å både ha gode verktøy

Gave tips til hun som har alt

Det å skulle gi gave til hun som har alt er ikke alltid like lett. Selvfølgelig ønsker man å gi en gave vedkommende blir glad for å få

Budsjettering: Hvordan sikre at du har penger til overs for moro

Mange får frysninger når de hører ordet budsjett. Det er gjerne forbundet med restriksjoner, begrensninger og lite moro. Det trenger absolutt ikke være tilfellet...

Sparing

Sparing er nøkkelen for å oppnå en stabil og trygg økonomisk fremtid. Uansett hvordan du sparer vil resultatet bli at formuen din øker

Reiseforsikring

Reiseforsikringen gjelder for den eller de personene som er nevnt i forsikringsbeviset, og er noe du bør ha for å unngå store utgifter.

Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?

Når du fyller 18 år, er du myndig og kan styre din egen personlig økonomi på egenhånd. Før du er myndig er det vergen og overformynderiet som ivaretar dine interesser.

Hvorfor sende pakker med DHL?

Det er mange svar på spørsmålet i tittelen ovenfor. Men det viktigste er uten tvil at du kan være sikker på at pakkene blir...

Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid

Ett av de første og mest grunnleggende faktorene du må velge for å legge grunnlaget for en god og trygg økonomisk fremtid er å velge utdannelse.

Testament

Et testament er et dokument som forklarer hva som skal skje med ens formuesgoder etter man er død. Lær her hvordan testamentet bør skrives.

Nye aktører innen forbrukslån

Stort sett har de fleste nordmenn gode forutsetninger for å betjene sine lån. Derfor velger mange å benytte seg av lånemuligheter for å kunne få noe her og nå

Lån penger til studiestart

Det er mange ting å holde rede på som kommende eller nystartet student, og det kan virke overveldende med alle de mange tingene du plutselig skal ha oversikt over.

Beregn renters rente for å se din totale avkastning

Renters rente har for mange nordmenn vært positivt i flere år. Årsaken til dette er at for hver gang du gjør et innskudd, så får du renter på dette innskuddet.

Statistikk kan bli brukt overalt

Enten du opererer i næringslivet eller fremtrer som privatperson, så er statistikk noe av det viktigste som kan bli benyttet i hverdagen. Dersom du...

Generasjonsskifte

Alle familiebedrifter kommer til et tidspunkt hvor eieren ikke kan eller vil drive videre av ulike årsaker, og det blir derfor aktuelt å gjennomføre et generasjonsskifte.

Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?

Ulykker og sykdommer kan komme fort og brutalt og medføre at vi dør. Det er derfor viktig at vi tør snakke om døden og planlegger hva som skal skje

Barnepensjon

Hva skjer med barnets økonomiske situasjon hvis en eller begge foreldrene dør plutselig, er en vanlig tanke som slår mange foreldre.

Arv og arveregler

Arv er det å motta formuesgoder fra noen som har dødd. Formuesgodene man mottar etter den avdøde kalles arven og kan være eiendom, aksjer, penger eller andre formuesgoder.

Gjenlevendepensjon

Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende er ytelser som skal bidra til å sikre ektefelle/samboer inntekt til livsopphold etter dødsfall.

Generasjonsskifte strategier

De finnes mange ulike strategier vi kan velge å benytte oss av for å få til et generasjonsskifte. De tre vanligste strategiene idag er disse tre