Domene og webhotell fra OnNet.no

Persepsjon er som vi tidligere har vært inne på:

“De prosesser mennesker er i når de velger ut, organiserer og tolker stimuli, slik at deres oppfatning og opplevelse av verden blir mest mulig akseptabel og helstøpt”  

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan vi “velger ut” de stimuli som vi lar oss eksponere for.

Hva er et stimuli?

Med stimuli menes:

Ethvert inntrykk som treffer våre syns-, hørsels-, smaks-, lukte-, følelse- og bevegelses sanser

Et stimuli er med andre ord alt vi ser, hører, smaker, lukter og føler bevisst og ubevisst via sansene våre.

Menneskelige sanser

Persepsjon starter med at vi mottar et stimuli gjennom en av våre sanser. Som vi husker fra artikkelserien om sansene har vi alle følgende sanser:

  1. Sanser, nervesystemet og hjernen
  2. Syns sans (øyet – Fotoreseptorer)
  3. Luktesans (nesa – Kjemoreseptorer)
  4. Høresans (øret – Fotoreseptorer)
  5. Smakssans (tunga – Kjemoreseptorer)
  6. Følesans (huden – Mekanoreseptorer)
  7. Likevektsans (balansesans) og stillingsans

I tillegg har vi reseptorer for å fange opp temperaturfølelse, ubehag og smerte:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss