Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Innovasjonsevnen til en virksomhet er avhengig av mange forhold. Deriblant av hvordan virksomheten er organisert. En organisasjons struktur handler om hvordan roller, arbeidsoppgaver og ansvarlighet er organisert i formelle posisjoner og hierarkier i organisasjonen for å skape kunde- og eierverdier og fri flyt av ressurser, informasjon og produkter.

Organisasjonsstrukturen er virksomhetens arkitektur. Den må derfor ofte gjøres om for å øke virksomhetens innovasjonsevne. Vi snakker med andre ord om å gjøre om virksomhetens stillingsbeskrivelser, rutiner, regelverk, kommandolinjer og andre strukturelle forhold som er med på å legge retningslinjer og begrensninger på
medarbeidernes handlefrihet.

Mintzberg var tidlig ute og mente at en organisasjons suksess var avhengig av organisasjonens evne til å tilpasse strukturen til situasjonen (Tidd & Bessant, 2009). En organisasjons struktur påvirker atferd på tre områder. Strukturen hjelper medarbeiderne å holde retningen, koordinere arbeidet og sørge for stabilitet. Slike begrensninger som skal skape forutsigbarhet og stabilitet legger allikevel begrensninger på virksomhetens innovasjonsevne.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg