Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er en organisasjonsstruktur?

Organisasjonsstrukturen er virksomhetens arkitektur og angir hvordan roller, arbeidsoppgaver og ansvarlighet er organisert i formelle posisjoner og hierarkier i organisasjonen for å skape kunde- og eierverdier og fri flyt av ressurser, informasjon og produkter.

Vi kan forenklet skille mellom mekanisk og organisk organisasjonsstruktur. Mekanisk struktur går ut på å ha svært strenge regler og retningslinjer, mens en organisk struktur er mer løssluppen og tilpasningsdyktig. Utfordringer ved valg av organisasjonsstruktur er at den ene går på valget mellom mangfold versus enhet, og den andre på valget mellom stabilitet og forutsigbarhet, versus fleksibilitet og innovasjon.


Hva er en innovativ organisasjonsstruktur?

En innovativ organisasjonsstruktur er:

En organisasjonsstruktur som gjør det mulig og enkelt for ledelsen og medarbeiderne å fremme kontinuerlig innovasjon på alle nivå i organisasjonen.

Ønsker man å skape en innovativ organisasjonsstruktur anbefales det at man velger mangfold og sørge for at denne organiske strukturen er så flat som mulig. Mekaniske og topp-tunge strukturer er de minst innovative viser all erfaring på området.

I valget av det andre dilemmaet kan det være fordelaktig å velge stabilitet og forutsigbarhet, på grunn av økt effektivitet blant de ansatte. Men om en organisasjon ønsker å være innovative vil en mer fleksibel struktur gjøre det enklere å tilpasse seg et stadig endrende marked. 

Organisasjoner er i dag nødt til å kontinuerlig endre seg da det er høy teknologisk utvikling og tiltakende internasjonale konkurranse. Dette gjør at det er vanskelig å organisere rundt stabile og permanente avdelinger med bindende oppgaver og faste prosedyrer. For å skape en innovativ organisasjonsstruktur er vi normalt nødt til å gjøre større endringer i organisasjonsstrukturen for å øke innovasjonsevnen. Vi snakker med andre ord om å gjøre om virksomhetens stillingsbeskrivelser, rutiner, regelverk, kommandolinjer og andre strukturelle forhold som er med på å legge retningslinjer og begrensninger på medarbeidernes handlefrihet.

Mintzberg var tidlig ute og mente at en organisasjons suksess var avhengig av organisasjonens evne til å tilpasse strukturen til situasjonen (Tidd & Bessant, 2009). En organisasjons struktur påvirker atferd på tre områder. Strukturen hjelper medarbeiderne å holde retningen, koordinere arbeidet og sørge for stabilitet. Slike begrensninger som skal skape forutsigbarhet og stabilitet legger allikevel begrensninger på virksomhetens innovasjonsevne.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss