Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Observasjon innebærer at:

vi ser på hva mennesker gjør i ulike situasjoner på en særlig oppmerksom måte.

Det ligger i ordet hva observasjonsmetoden går ut på: Vi observerer atferden til dem vi ønsker å studere. For eksempel kan vi observere kundene for å finne ut hva de kjøper, hvor, når og hvor ofte de kjøper, hvor mye penger de bruker på et kjøp o.s.v.

Bruksområder

Observasjonsmetoden er godt egnet når undersøkeren er interessert i:

  • Å registrere hva mennesker faktisk gjør, og ikke hva de sier de gjør
  • Å registrere atferd i en kontekst

Observasjonsmetoden blir som regel brukt når man ønsker å kartlegge atferd. Årsaken til dette ligger i at mange forskere mener at vi får mer pålitelige atferdsdata gjennom observasjoner, enn ved å foreta intervjuer. Dette fordi observasjoner ikke stiller krav til undersøkelsesenhetenes hukommelse eller samarbeidsvilje.

Metoden er fleksibel og er egnet til å skaffe en helhetsforståelse av fenomenet, men er i sin alminnelighet lite brukt da det er tidkrevende å gjennomføre mange observasjoner og vanskelig å dokumentere resultatene vi får (ved unntak av rene tellinger o.l.). At metoden krever at forskeren har grundig innsikt i både problemstillingen og bruk av observasjoner som forskningsmetode gjør dessuten at det er få som mestrer teknikken fullt ut.


Pilotundersøkelse eller hovedstudie

Observasjonsmetoden kan benyttes som en pilotundersøkelse, dvs. som en forundersøkelse, hvor vi observerer atferden til dem som skal studeres for å få informasjonen vi trenger for å utføre hovedundersøkelsen, eller den kan benyttes som den eneste metoden for våre studier.

Åpen og skjult observasjon

Vi skiller mellom åpen og skjult observasjon, avhengig av om deltakerne i undersøkelsen vet at de blir observert eller ikke. Skult observasjon er den mest brukte metoden, da dette gir de mest pålitelige dataene ved at deltakerne ikke vet at de blir observert. Vet de at de bli observert kan vi oppleve at de endrer atferden sin til det de tror er den mest sosialt aksepterte atferden.

Skjulte observasjoner gir forskeren imidlertid et etisk dilemma ved at deltakerne ikke vet at de blir observert og at deres atferd blir registrert og dratt nytte av.

Strukturert og ustrukturerte observasjoner

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss