E-bok kategori: Økonomi

Økonomisk tenking de siste 2500 årene

Økonomisk utvikling
Forfatter: Kjetil Sander
Antall sider: 132
Format: PDF

En gjennomgang av hvordan den økonomiske tenkingen har utviklet seg de siste 2500 årene. Fra pre-klassisk tenking til dagens moderne blandingøkonomi. 

Grunnleggende kunnskaper for enhver økonom, da det er umulig å forstå dagens økonomiske system uten kjennskap til hvordan den økonomiske tenkingen har endret seg gjennom tidene for å ende opp med dagens system og økonomiske prinsipper.

E-boken bygger på mitt tidligere kompendium om “Markedsøkonomiens Idegrunnlag” som var et fagkurs ved NHM/BI i 1994/95, men innholdet har også blitt oppdatert senere med mer tilleggkunnskap. 

Last ned “Økonomisk tenking de siste 2500 årene” ebok-samfunnsøkonomien.pdf – Downloaded 73 times – 3 MB


Kostnad- og inntektsanalyse

kostnad-inntektanalyse
Forfatter: Kjetil Sander
Antall sider: 68
Format: PDF

En gjennomgang av kostnads og inntektsbegrepet, og hvordan du gjennomfører en tradisjonell kostnads-, inntekts- og dekningpunktanalyse.

  • Hva er en kostnad og inntekt, og hvilke kostnads- og inntektstyper finnes?
  • Hvordan gjennomføre en tradisjonell kostnads- og inntektsanalyse?
  • Hva er en dekningpunktanalyse og hvordan gjennomføre en?
  • Hvordan beregne dekningsbidrag, nullpunktomsetning, risikomargin og dekningsgrad i et dekningsdiagram?

Last ned “Kostnad- og inntektsanalyse” ebok-kostnad-inntektanalyse.pdf – Downloaded 208 times – 1 MB

Budsjett & prognose

budsjett-prognose

Forfatter: Kjetil Sander
Antall sider: 96
Format: PDF

Lær hva et budsjett og prognose er, og hvordan du setter opp et pålitelig budsjett eller prognose for noe.

Noen stikkord for hovedkapitlene er:

  • Budsjett typer og metodikk
  • Budsjettering modell
  • Prognosemetoder og metodikk

Etter å ha lest boken vil du ha alt du trenger å vite for å sete opp et pålitelig budsjett eller prognose.

Last ned “Budsjett & prognose” ebok-budsjettering-prognosering.pdf – Downloaded 318 times – 2 MB