TAT – Thematic Apperception Test

Teknikken består i å presentere ett eller flere bilder for respondenten, for så å be vedkommende fortelle f.eks. hva bildet handler om