Domene og webhotell fra OnNet.no

En innovasjonsprosess kan ta form gjennom mange ulike måter. To grunnleggende forskjellige modeller er allikevel skillet mellom:

  • lukkede innovasjonsmodeller
  • åpne innovasjonsmodeller

Lukket innovasjon baserer seg på at veien til suksess er ved å ha kontroll på egne innovasjonsprosesser og -ressurser, mens åpen innovasjonsparadigmet mener det ikke er mulig eller lønnsomt å besitte all kunnskap internt i selskapet. Forskjellen mellom disse to grunnformene av innovasjonsmodeller kan forklares slik:

Lukket innovasjonsprosess

En lukkede innovasjonsprosess er en lineære innovasjonsprosess hvor alt innovasjonsarbeidet foregår internt i organisasjonen, ved bruk av egne ressurser og kapabiliteter. Normalt gjennom en egen Forskning og Utvikling (FOU) avdeling som har ansvaret for ideen fra den blir født, til den det nye produktet eller tjenesten er lansert.

Slike innovasjonsprosesser skjer i selskaper hvor ledelsen er av den oppfatning at de er de eneste som kjenner behovene og forventningene til kundene og hvordan disse best kan bli tilfredsstilt ved bruk av selskapets tilgjengelige ressurser og kapabiliteter.

Her voktes virksomhetens kunnskaper og teknologier ved bruk av patenter og opphavsrett (som intellektuell eiendom – IP). Samtidig som man unngår usikkerheten som alltid oppstår når man blir avhengig av å stole på eksterne parter, eller som Chesbrough (2003) understreker med sitt sitat, «hvis du vil gjøre noe rett, må du gjøre det selv».

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.