Domene og webhotell fra OnNet.no

En komparativ analyse er en analyseteknikk for å komme frem til “rett pris” for en aksje eller selskap. Analyseteknikken er den mest benyttede idag blant tradere og investorer fordi den er svært enkel å benytte.

Teknikken skiller seg ut fra fundamental og teknisk analyse, som er de to andre teknikkene vi benytter for å verdsette en aksje eller selskap, ved at vi sammenligner aksjen eller selskapet med andre sammenlignbare aksjer eller selskaper for å prøve anslå hva som er markedsverdien av aksjen eller selskapet.

komparativ analyse

Hva er en komparativ analyse?

En komparativ analyse er en:

– analyse hvor vi sammenligner regnskapstallene til to eller flere selskaper

Målet med sammenligningen er å finne frem til verdien til en aksje eller selskap gjennom en komparativ verdsettelse. Med komparativ verdsettelse menes at:

– at vi setter verdien på ett selskap ved å sammenligne selskapets resultater med andre sammenlignbare selskaper

Vi skiller i denne sammenheng mellom:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss