Big Data plan

Big data planen bør bygges opp på samme måte som alle andre strategiske planer. Det vil si at den bør bestå av følgende hovedelementer:

Kilder til Big Data

Hovedkildene til Big Data er direkte og automatisk datainnsamling og frivillig dataproduksjon.

Big Data og sikkerhet

På denne siden finner du en rekke råd og tips for hva du bør gjøre for å sikre ditt Big Data system mot uautorisert tilgang.

Big Data – personvernprinsipper under press

En av utfordringene ved Big Data-analyse er at innsamlede opplysninger som hver for seg ikke er sensitive, gjennom sammenstilling kan gi et sensitivt resultat.

Data mining gir nye muligheter

Data mining er en teknikk for å finne skjulte mønstre i store mengder med data, og er den mest sofistikerte form for analyse.

Verdikjeden til Big Data

En svært forenklet presentasjon av verdikjeden for Big Data. Det vil si prosessen fra innsamling av data til lagring, aggregering og analyse.

Egenskaper ved Big Data

En oversikt over de viktigste egenskapene ved Big Data.