Kilder til Big Data

Hovedkildene til Big Data er direkte og automatisk datainnsamling og frivillig dataproduksjon.

Big Data verdikjeden -> Brukere og bruksområder

En lang rekke ulike aktører er involvert i verdikjeden for Big Data. Vi kan grovt skille mellom dataeiere, datameklere, Big Data-selskap og Big Data analyse- og konsulentselskap.

Verdikjeden til Big Data

En svært forenklet presentasjon av verdikjeden for Big Data. Det vil si prosessen fra innsamling av data til lagring, aggregering og analyse.

Big Data og sikkerhet

På denne siden finner du en rekke råd og tips for hva du bør gjøre for å sikre ditt Big Data system mot uautorisert tilgang.

Data mining gir nye muligheter

Data mining er en teknikk for å finne skjulte mønstre i store mengder med data, og er den mest sofistikerte form for analyse.

Egenskaper ved Big Data

En oversikt over de viktigste egenskapene ved Big Data.

Hvordan utnytte Big Data?

En gjennomgang av hvordan du kan gå frem for å utnytte Big Data analyser til å oppnå vekst og fremgang for egen virksomhet.