Big Data verdikjeden -> Lagring og aggregering

Etter at data er samlet inn, kan de bli lagret og aggregert. Individuelle dataelementer organiseres og lagres i datasett som kan bli brukt til videre prosessering og analyse.

Kilder til Big Data

Hovedkildene til Big Data er direkte og automatisk datainnsamling og frivillig dataproduksjon.

Verdikjeden til Big Data

En svært forenklet presentasjon av verdikjeden for Big Data. Det vil si prosessen fra innsamling av data til lagring, aggregering og analyse.

Big Data verdikjeden -> Brukere og bruksområder

En lang rekke ulike aktører er involvert i verdikjeden for Big Data. Vi kan grovt skille mellom dataeiere, datameklere, Big Data-selskap og Big Data analyse- og konsulentselskap.

Big Data og sikkerhet

På denne siden finner du en rekke råd og tips for hva du bør gjøre for å sikre ditt Big Data system mot uautorisert tilgang.

Big Data plan

Big data planen bør bygges opp på samme måte som alle andre strategiske planer. Det vil si at den bør bestå av følgende hovedelementer:

Egenskaper ved Big Data

En oversikt over de viktigste egenskapene ved Big Data.