Domene og webhotell fra OnNet.no

Mentalt skiller mennesket seg fra dyrene ved at vi kan tenke. Vi har intelligens og kan lære av våre erfaringer slik at vi ikke gjør de samme feilene igjen. Dette er årsaken til at misfornøyde kunder ikke kommer tilbake, selv om du lover “gull og grønne skoger”. De lar seg ikke lure to ganger. De har intelligens (IQ).

Hva er intelligens?

Intelligens er en kompleks egenskap som innebærer evnen til å lære, forstå, resonnere, løse problemer, tenke abstrakt, og tilpasse seg nye situasjoner. Det er mange måter å definere og måle intelligens på, og forskere har utviklet flere teorier for å forklare dette fenomenet.

Intelligens er hovedsakelig et resultat av arvelige faktorer, dvs. genene vi får fra vår far og mor, men også miljøet vi vokser opp, lærer og modnes i påvirker utviklingen av vår intelligens. Begrepet intelligens er forbundet med kognitiv læring. Men det er stor uenighet i hva intelligens består av. En mye brukt definisjon er denne:

Intelligens er evnen til å kunne se det ukjente i det ukjente.

En annen definisjon er denne:

Intelligens er evnen til å kunne anvende tidligere erfaring og kunnskap i nye oppgaver og situasjoner.

Intelligens har ingenting med hvor mye vi kan, eller rettere sagt, hvor mye kunnskap (lærdom) vi er i besittelse av. Intelligens er et mål for vår generelle evne til å mestre ukjente situasjoner

Faktorer som påvirker intelligens

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.