Prøv Norges rimeligste domene & webhotell tilbyder

Registrer et. no domene = kr. 99/år
Webhotell (nettsider + e-post) = kr. 99/år

Hva er innovasjonsledelse?

agenturer.no

Innovasjonsledelse handler om:

  1. å sørge for at selskapet har en organisasjonsstruktur og organisasjonskultursom stimulerer medarbeiderdrevet innovasjon
  2. å sørge for at virksomheten har en klar visjon for sitt innovasjonsarbeid og et definert innovasjonsmål, med en tilhørende innovasjonsstrategi
  3. å motivere medarbeiderne til medarbeiderdrevet innovasjon
  4. å sørge for at støttefunksjonene og innovasjonsprosessen fungerer så godt som mulig sammen på en kostnadseffektiv måte
  5. å lede innovasjonsprosessen målrettet fremover mot selskapets innovasjonsmål.

I tillegg omfatter innovasjonsledelse evnen til å skape mening og forståelse når man står ovenfor usikkerhet, uklarheter og utfordringer i organisasjonen og markedet, og oversette denne forståelsen til hensiktsmessige valg og handlinger. Innovasjonslederen skal skape resultater gjennom motiverte og kompetente medarbeidere med et klart mandat, de riktige ressursene og et klart mål for hvor de skal med sitt innovasjonsarbeid. 

Hvem er den innovative lederen?

Vi snakker her ikke om entreprenøren eller grunderen som er den personen som skaper en ny forretningside på egenhånd som de ønsker å realisere gjennom å etablere et eget selskap som kan realisere forretningsideen deres. Istedet sikter vi her til topp- og mellomlederne i veletablerte selskaper som har ansvaret for at selskapet konstant utvikler seg og kommer opp med jevnlige innovasjoner som sørger for at de opprettholder sin konkurransekraft og markedsposisjon på en lønnsom måte.

Annonse:

Innovasjonslederens oppgaver

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Annonse: