Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I denne artikkelserien vil vi gå igjennom hva informasjon er og oppbygningen av informasjonstrukturen all informasjon er en del av. Grunnleggende innsikt for alle som ønsker å jobbe med informasjon og IKT-teknologi.

Informasjon som begrep og term

En rekke forsøk på å analysere hva informasjon er har vært lite fruktbare, fordi en ikke har skilt klart mellom begreper og termer.


En modell for definisjon av informasjonsbegrepet

Gernot Wernot skiller mellom 30 ulike begreper bak termen “informasjon” i sin avhandling fra 1971. Med utgangspunkt i en tradisjonell kommunikasjonsmodell har han klassifisert dem i 6 hovedklasser som er vist i modellen under.

Hva er informasjon?

Hver sender har et forråd av potensielle budskap (b). Forådet består av alle meldinger en person har potensiale til å sende ut, eller personens “viten”. Dette forrådet stammer i hovedsak fra den materielle verden (a). Hver melding (c) er bærer av egenskaper (d) som har muligheter til å påvirke (e) mottakeren. Det hele kan betraktes som en prosess (f) som stadig gjentas (Arne Krokan – Informasjon som strategisk ressurs).

La oss se litt nærmere på de enkelte definisjonstypene i informasjonsbegrepet.

A. Strukturorienterte definisjoner (materielle verden)

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.